magyar_zaszlo_1552861_4029 nz aaa

Bauxitbeton szerkezetek megerősítése

A bauxitbeton kötőanyagát, az alumíniumcementet – 1928 és a negyvenes évek vége között használták Magyarországon, mivel alkalmazása meggyorsította és gazdaságossá tette a munkát (a hagyományos portlandcementtel készítettel ellentétben egy-két nap alatt megszilárdult). Az 1930-as évektől 1942-ig – főleg Budapesten – igen sok lakó-, köz-, és ipari épület készült bauxitbeton alkalmazásával. A háború alatt védműveket, bunkereket építettek belőle, a negyvenes évek végén pedig sűrűn használták a háborús károk helyreállítására.

A ’60-as évek végére egyértelművé vált, hogy a megszilárdulás után sajátos kémiai reakciók indulnak meg a bauxitbeton anyagában és ezek szilárdságcsökkenéshez vezetnek. A több mint harmincéves vizsgálati tapasztalat alapján megállapítható, hogy a szilárdságcsökkenés sebessége a korábban feltételezettnél kisebb, de nem elhanyagolható mértékű. A tényleges helyzetet tovább ronthatják olyan kedvezőtlen környezeti hatások, mint a nedvesség és a magas hőmérséklet. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a bauxitbeton eleve kisebb szilárdságú, mint a portland cement felhasználásával készült beton. Ezért szükséges a bauxitbeton szerkezetek rendszeres és szakszerű megfigyelése, valamint időszakos műszeres vizsgálata.

Ilyen épületek egyedi megerősítését is végezzük, melyre példákat lát a képeken.